Mini Mignon Paris AW14

Mini Mignon Paris AW14 on Les enfants a Paris. Photographs taken by Emily Kornya